1. Speed Dating

1.1. Základné pojmy a informácie

Poznámková karta: je karta, ktorú od nás dostane účastník podujatia na začiatku stretnutia a slúži na zaznamenanie poznámok o ostatných účastníkoch speed datingu.
Účastník podujatia/ používateľ: každý registrovaný účastník, ktorý uhradil vstupný poplatok a dostavil sa na podujatie speed datingu
Naša spoločnosť / sprostredkovateľ / organizátor: je osoba, ktorá organizuje speed dating stretnutia, majiteľ webu www.randime.sk
Vzájomná zhoda: nastáva vtedy, keď si do poznámkovej karty do časti pre organizátora zaznačíte meno účastníka a zároveň označí aj on Vás, ako záujemcu o získanie kontaktných údajov pre nadviazanie kontaktu

Registrovaním na portali www.randime.sk a zadaním svojích osobných údajov na naše webovej stránke, súhlasíte s obchodnými podmienkami tejto spoločnosti.

www.randime.sk je sprostedkovateľ služby – podujatia, kde sa slobodní ľudia môžu stretnúť v bezpečnom a príjemnom prostredí a za účelom spoznania sa.

Nepreverujeme osobné informácie ani marital status zúčastnených. Odporúčame narábať s vlastnými osobnými informáciami a s ich zdieľaním s ostanými s rovnakou opatrnosťou ako keď sa stretávate s hocikým koho nepoznáte.

www.randime.sk kladie za cieľ ponúknuť účastníkom 5-10 rýchlych stretnutí počas podujatia, ale nie je schopný zaručiť toto množstvo , nakoľko prítomnosť účastníkov nie je možné mať pod našou kontrolou. Účastníci niekedy zrušia svoju účasť z rôznych dôvodov, vtedy sa počet zúčastnených môže mierne znížiť. V takom prípade neposkytujeme zľavu ani možnosť vrátenia peňazí, avšak vždy sa snažíme zachovať rovnaký pomer žien a mužov na podujatí a takisto aj dostačujúci počet zúčastnených pre ich spokojnosť.

Pri registrovaní na portáli www.randime.sk súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody, priame či nepriame, ktoré môžu vzniknúť z účasti na speed dating. To zahŕňa všetky škody a to bez obmedzenia vyplývajúce z komunikácie s ostatnými účastníkmi registrovaných na www.randime.sk.

Medzi tieto škody patria bez obmedzenia citové útrapy a nepohodlie, fyzické škody alebo zranenia.

Naše podujatia sú konané v priestoroch, ktoré nevlastníme a nemáme pod svojím vedením, preto nezodpovedáme za spôsobené škody, či ponechané veci v týchto priestoroch. Osobné veci si preto noste so sebou na vlastnú zodpovednosť. www.randime.sk si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania a načasovanie udalostí.

Počas konania podujatia speed – datingu portálu www.randime.sk je pre účastníkov k dispozícií malé občerstvenie, ktorým sa môže účastník podujatia dobrovoľne ponúknuť a ktoré nakupujeme od rôznych výrobcov a dodávateľov, preto nepreberáme zodpovednosť za prípadné spôsobené zdravotné ujmy konzumáciou tohto jedla.

Prihlásením sa na naše podujatie akceptujete možnosť spoznať nových ľudí, avšak www.randime.sk negarantuje, že každý účastník podujatia úspešne nájde / stretne vyhovujúcu osobu podľa jeho predstáv.

 

1.2. Garancia

Naším úsilím je pripraviť pre účastníkov podujatia príjemný večer stravený s ľuďmi, medzi ktorými si účastník nájde osobu, s ktorou sa bude chcieť spoznať bližšie. Preto garantujeme, že pri opakovanej účasti na našom podujatí, Vám bude poskytnutá zľava zo vstupného poplatku podľa aktuálneho platného cenníka, uvedeného na stránke www.randime.sk

 

1.3. Cenové podmienky

www.randime.sk si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť cenu akéhokoľvek podujatia, pričom cena rôznych podujatí sa môže líšiť v závislosti od typu podujatia. Cena, ktorú vyplatíte po svojej registrácii  sa môže následne zmeniť až po čas uskutočnenia podujatia, no tým vzniknutý cenový rozdiel nebude vyplácaný. www.randime.sk si vyhradzuje právo poskytnúť zľavu na účasti vybraným účastníkom. Akákoľvek zmena cien je predmetom ponuky a dopytu po určitej udalosti a vyhradzujeme si právo zvýšiť cenu udalosti.

 

1.4. Podmienky zrušenia

Nakoľko plánovanie speed dating podujatia je časovo náročné, zrušenie registrácie je možné urobiť iba mailom alebo telefonicky a to za nasledujúcich podmienok:
Zrušenie 7 dní a viac pred podujatím: bude Vám poskytnutá možnosť zúčastniť sa podujatia v inom termíne podľa vášho výberu, maximálne však do dvoch mesiacov od registrovania na daný podujatie bez ďalšieho doplácania akýchkoľvek poplatkov alebo Vám bude vrátený vstupný poplatok v plnej sume.
Zrušenie 3-6 dní pred podujatím: bude Vám poskytnutá možnosť zúčastniť sa podujatia v inom termíne podľa vášho výberu, no vami uhradený poplatok Vám nebude vrátený.
Zrušenie menej než 3 dni pred podujatím, nedostavenie sa na podujatie speed datingu: Váš zaplatený vstupný poplatok Vám prepadne a nevzniká Vám žiaden nárok na náhradu škody, či akékoľvek vrátenie peňazí.
Randime.sk sa zaväzuje urobiť maximum z našej strany, pre dodržanie termínov a časov vopred naplánovaných podujatí, ktoré su bližšie špecifikované na našej webovej stránke, avšak si vyhradzujeme právo zmeniť/zrušiť termín podujatia, takisto ako aj miesto konania aj keď takéto situácie sa stávajú veľmi ojedinele. V takom prípade, keď sa vyskytne zmena času podujatia z našej strany, Vám bude navrhnutý iný termín podujatia, ale ak Vám nebude vyhovovať a nenájdeme žiadny vhodný termín pre Vás, vami vyplatený poplatok na podujatie Vám bude vrátený vo Vašej plnej vyplatenej výške. Žiadne iné, Vami vzniknuté náklady nebudú z našej strany uhradené (predom zakúpený vlakový, autobusový lístok a pod.)

2. Blind Dating

2.1. Základné pojmy a informácie

Účastník rande naslepo – blind dating/ (ďalej len používateľ) : každý registrovaný používateľ, ktorý vyplnil registračný formulár webu www.randime.sk využívaním Google Forms a (alebo aj) uhradil administratívny poplatok podľa pravidiel portálu www.randime.sk

Naša spoločnosť / sprostredkovateľ / organizátor (ďalej len organizátor): je osoba, ktorá organizuje speed dating a blind datingstretnutia, majiteľ webu www.randime.sk

Rande Naslepo s Radnime.sk/blind dating (ďalej len rande naslepo alebo blind dating) :  je to rande, čiže stretnutie dvoch záujemcov o zoznámenie, ktorí sa riadne registrovali na webovej stránke www.randime.sk, uhradili administratívny poplatok na bankový účet vo výške 5€ a z vyplnených profilov, ktoré im  boli doručené na nimi uvedené emailové adresy si vybrali účastníka, s ktorým by sa radi stretli na osobnom stretnutí, ktoré dohodne pracovník Randime.sk. v spolupráci s oboma účastníkmi rande po vzájomnej písomnej dohode.
Možnosť zúčastniť sa Rande Naslepo predchádza vyplatenie poplatku za sprostredkovanie Rande Naslepo.

Zhodný profil  pri Rande Naslepo: ďalej len zhodný profil,  znamená, že zhodnosť odpovedí dotazníka porovnávaných dvoch záujemcov o Rande Naslepo je rovný alebo zhodný na viac ako 50%.

Dotazník – je dotazník, ktorý uchádzač o zoznámenie vyplní na webovej stránke www.randime.sk  využivaním Google Forms v požadovanom rozsahu. Na základe tohto dotazníka nasleduje porovnávanie dotazníkov všetkých záujemcov, ktorí tento dotazník vyplnili. Pri zhodných profiloch napr. dvoch záujemcov o zoznámenie, sú obom záujemcom odoslané výpisy z profilov uchádzačov, s ktorými mali túto zhodu profilov.

Profil uchádzača o zoznámenie, prípadne výpis z profilu- je profil osoby, (ktorý záujemca o zoznámenie obdržal na emailovú adresu, ktorú sám zadal pri registrácii ) ktorá sa riadne registrovala na www.randime.sk/blinddating/registracia  na základe ktorého sa používateľ  – záujemca o zoznámenie rozhoduje či má alebo nemá záujem o osobné stretnutie s dotyčnou osobou, ktorej daný profil patrí.

Nepreverujeme osobné informácie ani marital status používateľov portálu www.randime.sk. Odporúčame narábať s vlastnými osobnými informáciami a s ich zdieľaním s ostanými s rovnakou opatrnosťou ako keď sa stretávate s hocikým koho nepoznáte.

www.randime.sk – organizátor kladie za cieľ zorganizovať používateľom nášho portálu rande naslepo – blind dating, avšak nijakým spôsobom nezodpovedáme za správanie používateľov pri osobnom stretnutí, ani za správanie ďalších osôb.

Pri registrovaní na portáli www.randime.sk súhlasíte s tým, že nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody, priame či nepriame, ktoré môžu vzniknúť z účasti na blind dating- rande naslepo. To zahŕňa všetky škody a to bez obmedzenia vyplývajúce z komunikácie s ostatnými používateľmi registrovaných na www.randime.sk.

Medzi tieto škody patria bez obmedzenia citové útrapy a nepohodlie, fyzické škody alebo zranenia.

Naše podujatia  Blind Dating sú konané v priestoroch, ktoré nevlastníme a nemáme pod svojím vedením, preto nezodpovedáme za spôsobené škody, či ponechané veci v týchto priestoroch. Osobné veci si preto noste so sebou na vlastnú zodpovednosť. www.randime.sk si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania a načasovanie udalostí.

Počas konania Blind Datingu portálu www.randime.sk je pre účastníkov – používateľov k dispozícií malé občerstvenie, ktorým sa môže používateľ podujatia dobrovoľne ponúknuť a ktoré nakupujeme od rôznych výrobcov a dodávateľov, preto nepreberáme zodpovednosť za prípadné spôsobené zdravotné ujmy konzumáciou tohto jedla či nápojov.

Prihlásením sa na naše podujatie alebo Rande Naslepo akceptujete možnosť spoznať nových ľudí, avšak www.randime.sk negarantuje, že každý používateľ úspešne nájde / stretne vyhovujúcu osobu podľa jeho predstáv.

2.2. Garancia

V prípade, že organizátor nedisponuje žiadnymi vhodnými zhodnými profilmi pre niektorého potencionálneho účastníka z Rande Naslepo, a tak teda nie je možné dohodnúť Rande Naslepo so žiadnym z ostatných zaregistrovaných uchádzačov do doby 60 kalendárnych dní od dátumu pripísania sumy 5€ (Administratívny Poplatok) na účet organizátora zodpovedného za služby poskytujúce Randime.sk, sa organizátor zaväzuje danému zaregistrovanému uchádzačovi – používateľovi vrátiť Administratívny poplatok v sume 5€. Organizátor neprepláca žiadne iné náklady, ktoré mohli používateľovi vzniknúť pri registrácií na webovej stránke www.randime.sk

2.3.Cenové podmienky pre Rande Naslepo

www.randime.sk si vyhradzuje právo upraviť/zmeniť cenu akéhokoľvek podujatia, pričom cena rôznych podujatí sa môže líšiť v závislosti od typu podujatia. Cena, ktorú vyplatíte po svojej registrácii  sa môže následne zmeniť až po čas uskutočnenia podujatia, alebo rande naslepo, no tým vzniknutý cenový rozdiel nebude vyplácaný. www.randime.sk si vyhradzuje právo poskytnúť zľavu na účasti vybraným účastníkom. Akákoľvek zmena cien je predmetom ponuky a dopytu po určitej udalosti a vyhradzujeme si právo zvýšiť cenu udalosti (Speed Dating, Blind Dating)

Administratívny poplatok – slúži na pokrytie administratívnych úkonov, ktoré zabezpečia, že na email uchádzača o zoznámenie  budú zaslané správne a pre neho vyhovujúce profily zaregistrovaných kandidátov na nový vzťah.

Tento poplatok je platný pre jedného uchádzača o Rande Naslepo po dobu – od dátumu pripísania finančnej sumy vo výške 5€ na účet organizátora, ktorý je uvedený vždy na faktúre za daný poplatok až do doby kým bude na email uchádzača o Rande Naslepo doručených minimálne 2 ale maximálne 15 zhodných profilov, o čom bude používateľ v maily informovaný, že za daný poplatok (5€) vyčerpal limit na počet zhodných profilov, ktoré mu boli doposiaľ zasielané emailom na jeho emailovú adresu, ktorú sám zadal pri registrácií na stránke www.randime.sk.

V prípade, že si napriek vzájomnej zhode profilov používateľ – záujemca o Rande Naslepo svojho partnera na rande nevybral a naďalej si praje dostávať na email návrhy zhodných profilov, je povinný zaplatiť opakovane administratívny poplatok vo výške 5€ za rovnakých podmienok, ako to urobil prvýkrát.

Poplatok za sprostredkovanie Rande Naslepo: 

poplatok zahŕňa :

  •  Profesionálne zorganizovanie rande pre dvojicu, ktorá sa navzájom rozhodne ísť spolu na Rande Naslepo organizované portálom Randime.sk – organizátorom
  • Doručenie vyplnených dotazníkov všetkým zúčastneným na Rande Naslepo
  • 2 x nápoj – welcome drink (alko ALEBO nealko) v danom podniku, kde sa uskutoční Rande Naslepo (vopred dohodnutý a odsúhlasený podnik všetkými stranami)
  • Prekvapenie od Randime.sk v podobe malého darčeka a pod. Tento darček – predmet nie je nárokovateľný a nevzťahuje sa na neho žiadna reklamačná politika.

Poplatok je nutné uhradiť po tom, ako si používateľ – uchádzač o Rande Naslepo definitívne vyberie zo zhodných profilov uchádzača/uchádzačku, s ktorým/s ktorou chce ísť na Rande Naslepo a predtým ako sa samotné Rande Naslepo uskutoční. To znamená, že poplatok za sprostredkovania Rande Naslepo musí byť na účet organizátora pripísaný minimálne 3 (slovom tri) dni pred stretnutím dvoch uchádzačov o zoznámenie cez Rande Naslepo, t.j. 3 dni pred uskutočnením samotného Rande Naslepo, ktoré zorganizovalo v dohodnutom rozsahu Randime.sk

2.4. Podmienky zrušenia

Nakoľko plánovanie Blind Dating –  Rande Naslepo podujatia je časovo náročné, v prípade, že používateľ – uchádzač o zoznámenie, ktorý už vyplatil poplatok za sprostredkovanie Rande Naslepo sa nemôže alebo nechce zúčastniť dohodnutého stretnutia s osobou, ktorú si sám vybral na základe zhodných profilov, ktoré mu boli doručené od www.randime.sk, poplatok v sume 20€ nie je možné stornovať.

Tento poplatok používateľovi bude vrátený v prípade, že sa Rande Naslepo – Blind Dating nebude môcť uskutočniť z iných ako ním zavinených dôvodov (t.j. dôvody zo strany portálu www.randime.sk, alebo dôvody, ktoré uvedie osoba, s ktorou sa mal dotyčný záujemca o Rande Naslepo v dohodnutý termín stretnúť – ak účasť na Rande Naslepo zruší druhý účastník Rande Naslepo, a teda nie ten, ktorému poplatok bude vrátený).

Takéto zrušenie účasti na Rande Naslepo je možné urobiť jedine telefonicky a to na telefónnom čísle: 0904 201 975 a to ihneď a bezdpodmienečne ako používateľ zistí, že chce/musí svoju účasť zrušiť.

V prípade, že Randime.sk nedisponuje žiadnymi vhodnými zhodnými profilmi pre niektorého potencionálneho účastníka z Rande Naslepo, a tak teda nie je možné dohodnúť Rande Naslepo so žiadnym z ostatných zaregistrovaných uchádzačov do doby 60 kalendárnych dní od dátumu pripísania sumy 5€ (Administratívny Poplatok) na účet organizátora zodpovedného za služby poskytujúce Randime.sk, sa portál Randime.sk zaväzuje danému zaregistrovanému uchádzačovi – používateľovi vrátiť Administratívny poplatok v sume 5€. Organizátor neprepláca žiadne iné náklady, ktoré mohli používateľovi vzniknúť pri registrácií na webovej stránke www.randime.sk (napríklad vzniknuté náklady pre využívanie pripojenia na internet a pod.)

3. Ochrana osobných údajov

www.randime.sk rozumie, rešpektuje a ochraňuje Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácií. Informácie ako meno, priezvisko, fakturačná adresa,emailová adresa, vek a telefónne číslo sú nevyhnutné pre nás pre komunikáciu medzi našou spoločnosťou a Vami po podujatí. Tieto údaje máme uložené v zabezpečenej databáze a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Účasťou na speed dating podujatí, nám dávate povolenie poskytnúť krstné meno, priezvisko a telefónne číslo príp. emailovú adresu hociktorému účastníkovi speed datingu organizovaným našou spoločnosťou, s ktorým vám po podujatí vyšla „vzájomná zhoda“. „Vzájomná zhoda“ nastáva keď si dvaja účastníci podujatia navzájom želajú aby boli ich osobné údaje poskytnuté pri registrovaní, boli zdielané s vybranou (ručne zapísanou) osobou na poznámkovej karte účastníkom podujatia.

Otázky a odpovede zo sekcie dotazníka služby Blind Dating – Rande Naslepo označenej ako ´Nepovinné otázky´ patria do skupiny informácií, ktoré v prípade ich vyplnenia zdieľame s používateľmi s ktorými vám podľa porovnávania dotazníkov vyšla zhodnosť Vašich odpovedí na rovných 50% alebo na viac ako 50%.

Informácie, ktoré nadobudneme zo sekcie ´Tvoje nároky, ktoré by mal spĺňať Tvoj potencionálny partner´ nezdieľame s tretími stranami, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Nahrávanie fotografie/pravidlá: 

Úspešné registrovanie pre Rande Naslepo podlieha nahraniu vlastnej fotografie do dotazníka. Je prísne zakázané používať/vydávať cudzie fotografie za vlastné. V prípade zistenia tejto skutočnosti, si organizátor vyhradzuje právo danú registráciu blokovať, vymazať, neuznať a odmietnuť ďalšiu spoluprácu s používateľom, ktorý sa dopustil tohto porušenia pravidiel. Na fotografií je nevyhnutné pre používateľa aby ho bolo zreteľne vidieť a identifikovať. Neuznávame fotografie, na ktorých používateľ nie je odfotografovaný osamote, v spoločnosti iných ľudí.

Taktiež nie je povolené nahrávať fotografie s vulgárnym, pornografickým obsahom, alebo obsahom ktorý by mohol vyvolať pohoršenie (fotografie, ktoré znázorňujú rasistické či iné nevhodné správanie).

V prípade zistenia tejto skutočnosti, si organizátor vyhradzuje právo danú registráciu blokovať, vymazať, neuznať a odmietnuť ďalšiu spoluprácu s používateľom, ktorý sa dopustil tohto porušenia pravidiel.

Registrovaním sa na www.randime.sk uchádzač o podujatie Speed Dating (používateľ), podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu randime.sk – organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, fakturačná adresa, vek, telefónne číslo a e-mailová adresa a to za účelom registrovania sa na zoznamovacie podujatie a zaradenia do databázy. (Ostatné poskytnuté informácie sú dobrovoľné). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Takisto uchádzač prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé.

Registrovaním sa na www.randime.sk uchádzač o podujatie Blind Dating (používateľ), podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu randime.sk – organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: Vek, Rodinný stav, Výška(cm), Váha (kg), Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, Som veriaci/veriaca, Mám dieťa/deti, Som fajčiar/fajčiarka, Aktuálne zamestnanie (alebo posledné zamestnanie), Svoj voľný čas trávim nasledovne:, Obľúbená hudba, Obľúbený žáner filmov, Obľúbený šport, Moje silné stránky, Moje slabé stránky, Ktoré 3 vlastnosti by o Tebe prezradili Tvoji priatelia, Moje 3 hlavné priority v živote, Som -Introvert/Extrovert, Väčšinu času sa považujem za Vážneho/Vtipného, Preferujem Stereotyp/Dobrodružstvo, Väčšinu času som Optimista/Realista, Som voči iným Dominantný/Submisívny, Ako často robím kompromis Veľmi často/Iba zriedkavo, Akú dôležitosť má v Tvojom živote láska, Môj vzťah k: deťom, zvieratám, mojim rodičom a fotografia, ktorú používateľ vybral a poslal ju organizátorovi cez registračný formulár, ktorý využíva pre tieto účely na stránke https://www.randime.sk/registracia/blind-dating/) s osobami, s ktorými podľa porovnávania dotazníkov vyšla zhodnosť odpovedí používateľov na rovných 50% alebo na viac ako 50%.

Vaše telefónne číslo alebo emailová adresa môže byť použitá pre kontaktovanie Vás ohľadom podujatia, o ktorom si môžme myslieť, že by ste mali záujem navštíviť pokiaľ nás mailom, listom nepožiadate aby vaše kontaktné údaje boli vymazané z našej databázy.

4. Zásady slušného správania

Používateľov našich služieb a účastníkov  všetkých nami zorganizovaných podujatí žiadame aby sa správali slušne a pokojne, bez agresivity či iných nevhodných prejavov. Je zakázané od akéhokoľvek účastníka podujatia Speed Dating žiadať telefónne číslo, priezvisko, či iný osobný údaj. Potrebné kontaktné údaje Vám budú poskytnuté ak Vám po ukončení podujatia vyjde vzájomná zhoda sympatií a aj osoba opačného pohlavia sa rozhodne, že chce s Vami zdielať tieto údaje. Účastník podujatia, zaregistrovaná osoba, používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na www.randime.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom: – propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine – propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním – otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok – používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou – ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav – propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb – propagovať detskú pornografiu – používať stránku na propagáciu produktov alebo služieb – otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov – uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé informácie – nešíriť poplašné správy alebo nespôsobiť iné nebezpečenstvo vážneho znepokojenia šírením nepravdivých údajov – nepropagovať ani nepodporovať inú činnosť, ktorá sa v zmysle ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „trestný zákon“) považuje za trestnú Užívateľ nesmie využívať vykonať registráciu s menom inej osoby, resp. vytváranie falošných účtov, ktoré majú ostatných užívateľov priviesť v omyl. Uživateľ taktiež nie je oprávnený vytvárať duplicitné kontá a registrovať viacero osôb. Účastník podujatia, zaregistrovaná osoba, používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Organizátora a jeho dobré meno ani využívať služby www.randime.sk tak, aby mohlo dôjsť k poškodeniu alebo znefunkčneniu danej služby.

Po prijatí opakovanej sťažnosti od akéhokoľvek účastníka podujatia, si naša spoločnosť vyhradzuje právo vylúčiť nevhodne sa spravajúceho účastníka z podujatia.

Organizátor  si vyhradzuje právo nevpustiť na svoj podujatie osobu, ktorá aj keď bola riadne zaregistrovaná a má vyplatené všetky s tým súvisiace poplatky, avšak sa osoba dostavila pod vplyvom alkoholu či iných omámnych látok. Taktiež účastník je povinný prísť slušne oblečený, bez známok možnosti verejného pohoršovania. V prípade porušenia akýchkoľvek pravidiel sa vstupný poplatok na základe ktorého ste si zaplatili účasť na speed dating podujatí účastníkovi nevracia.

Organizátor, majiteľ portálu www.randime.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek následky, ktoré môžu užívateľom vzniknúť v dôsledku používania tohto webu. Každý užívateľ vstupuje na portál www.randime.sk a používa ho na vlastné riziko. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním tohto webu ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti webu www.randime.sk. Organizátor nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portály www.randime.sk okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že Organizátor je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Organizátor nie je povinný o zmene pravidiel informovať používateľov. Tieto sú k dispozícii používateľom na internetovej stránke prevádzkovateľa. Otázky, podnety alebo sťažnosti je možné zaslať Organizátorovi na adresy uvedené v sekcii Kontakt. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť zverejnením dňa 2.6.2018

Získavaj novinky

Chceš dostávať najčerstvejšie novinky ohľadne stretnutí speed date či zmenách? Zaregistruj  svoju emailovú adresu  do odberu noviniek a zaručene ti nikdy nič neujde.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na účely zasielania noviniek a informácií ohľadne nových stretnutí speed dating a blind dating na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Andrea Kakašová, so sídlom Levočská 5, 040 12 Košice, IČO: 50891073, (ďalej ako Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov chráni osobné údaje návštevníkov webových stránok randime.sk v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, a to Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach randime.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@randime.sk.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Odoslanie emailovej správy Odoslaním emailovej správy s dopytom/otázkou cez webovú stránku randime.sk súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania. Osobné údaje od Vás získané na tento účel prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretej krajiny. b) Registrácia odberu noviniek Registráciou odberu noviniek súhlasíte aby prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje (emailová adresa) na účely zasielania noviniek a informácií ohľadne nových stretnutí speed dating a to na obdobie 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. c) Registrácia pre účasť na speed datingu www.randime.sk rozumie, rešpektuje a ochraňuje Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete pri registrácií. Informácie ako meno, priezvisko, fakturačná adresa,emailová adresa, vek a telefónne číslo sú nevyhnutné pre nás pre komunikáciu medzi našou spoločnosťou a Vami po podujatí. Tieto údaje máme uložené v zabezpečenej databáze a neposkytujeme ich tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon. Účasťou na speed dating podujatí, nám dávate povolenie poskytnúť krstné meno, priezvisko a telefónne číslo príp. emailovú adresu hociktorému účastníkovi speed datingu organizovaným našou spoločnosťou, s ktorým vám po podujatí vyšla „vzájomná zhoda“. „Vzájomná zhoda“ nastáva keď si dvaja účastníci podujatia navzájom želajú aby boli ich osobné údaje poskytnuté pri registrovaní, boli zdielané s vybranou (ručne zapísanou) osobou na poznámkovej karte účastníkom podujatia. Registrovaním sa na www.randime.sk uchádzač o podujatie podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu randime.sk súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, fakturačná adresa, vek, telefónne číslo a e-mailová adresa a to za účelom registrovania sa na zoznamovacie podujatie a zaradenia do databázy. (Ostatné poskytnuté informácie sú dobrovoľné). Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Takisto uchádzač prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé. Vaše telefónne číslo alebo emailová adresa môže byť použita pre kontaktovanie Vás ohľadom podujatia, o ktorom si môžme myslieť, že by ste mali záujem navštíviť pokiaľ nás mailom nepožiadate aby vaše kontaktné údaje boli vymazané z našej databázy. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov. d) Registrácia pre účasť na blind datingu Registrovaním sa na www.randime.sk uchádzač o podujatie Blind Dating (používateľ), podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje portálu randime.sk – organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: Vek, Rodinný stav, Výška(cm), Váha (kg), Najvyššie dosiahnuté vzdelanie, Som veriaci/veriaca, Mám dieťa/deti, Som fajčiar/fajčiarka, Aktuálne zamestnanie (alebo posledné zamestnanie), Svoj voľný čas trávim nasledovne:, Obľúbená hudba, Obľúbený žáner filmov, Obľúbený šport, Moje silné stránky, Moje slabé stránky, Ktoré 3 vlastnosti by o Tebe prezradili Tvoji priatelia, Moje 3 hlavné priority v živote, Som -Introvert/Extrovert, Väčšinu času sa považujem za Vážneho/Vtipného, Preferujem Stereotyp/Dobrodružstvo, Väčšinu času som Optimista/Realista, Som voči iným Dominantný/Submisívny, Ako často robím kompromis Veľmi často/Iba zriedkavo, Akú dôležitosť má v Tvojom živote láska, Môj vzťah k: deťom, zvieratám, mojim rodičom a fotografia, ktorú používateľ vybral a poslal ju organizátorovi cez registračný formulár, ktorý využíva pre tieto účely na stránke https://www.randime.sk/registracia/blind-dating/) s osobami, s ktorými podľa porovnávania dotazníkov vyšla zhodnosť odpovedí používateľov na rovných 50% alebo na viac ako 50%. Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie moje práva dotknutej osoby tak, ako sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. . Takisto uchádzač prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé. e) Zdieľanie obsahu webovej stránky randime.sk na sociálnej sieti Facebook Webová stránka randime.sk umožňuje zdieľať konkrétnu podstránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Využívame na to script, ktorý po kliknutí na tlačidlo otvorí okno prehliadača so sociálnou sieťou Facebook a následne Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky randime.sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej stránky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu. Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky randime.sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info. Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Nevyužívame aktívny Facebook plugin, ktorý by monitoroval Váš pohyb na našich webstránkach a ukladal počas pohybu na stránkach randime.sk cookies tretej strany (Facebooku). 

3. LINKY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka randime.sk obsahuje linky na iné webové stránky. Prosím, berte na vedomie, že prekliknutím na inú stránku sa na Vás vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov tej stránky, na ktorú ste sa z našej stránky preklikli. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré ste sa z našej stránky preklikli. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, ktoré obsahujú iné webové stránky, ani za škody, ktoré Vám vzniknú použítím alebo nepoužitím týchto informácií.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov je hlavne Prevádzkovateľ a: - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, USA, viac o spracovaní osobných údajov

5. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

6. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva: Právo prístupu k osobným údajom Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracúvanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu. Právo na opravu osobných údajov Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov. Právo na vymazanie osobných údajov Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne. Právo na prenosnosť osobných údajov Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

7. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií. Informácie o cookies nájdete v našich Zásadách používania cookies.